A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko radca prawny

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

radca prawny


Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ząbkowice Śląskie
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Ząbkowicach Ślaskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie opinii, udzielanie porad oraz wyjaśnień w zakresie wykładni i stosowania prawa
 • bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Inspekcji Weterynaryjnej
 • weryfikacja przygotowanych przez komórki merytoryczne odpowiedzi na skargi
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowego Lekarza Weterynarii w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • opiniowanie pod względem formalnym aktów administracyjnych oraz wszelkich umów zawieranych przez Inspektorat
 • sprawdzanie poprawności pod względem prawnym decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • doradztwo i opiniowanie postępowań w zakresie egzekucji administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej podmiotów administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę radców prawnych
  • biegła znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania Inspekcji Weterynaryjnej
  • biegła umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe
 • komunikatywność
 • rzetelność i odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  29-06-2011

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie


Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 8 157 635.
Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 17.06.2011
Dokument oglądany razy: 977